De informatie op deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente houdt de informatie zo actueel, toegankelijk en compleet mogelijk. Komt u toch iets tegen dat niet (meer) klopt? Dan vinden we het fijn als u ons dat laat weten door te mailen naar teamonline@nijmegen.nl.