RegenboogRaad Nijmegen

De RegenboogRaad Nijmegen (RRn) is een adviescommissie van de gemeente Nijmegen. RRn geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van de LHBTIQ+ doelgroep in Nijmegen. Hiermee willen wij Nijmegen als regenboogstad mooier maken!  

Zolang het in het beleid niet verankerd is, hebben mensen excuses om verschil te blijven maken