Over ons

Over de commissie

Wie zijn we en wat doen we? 

RegenboogRaad Nijmegen is een onafhankelijke adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders. De commissie heeft 8 leden en een voorzitter. Daarnaast heeft de commissie een ambtelijk secretaris. De leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. Zij worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. Ook kennen zij de stad en haar LHBTIQ+-organisaties goed en zijn zij actief in het maatschappelijk leven. Bij een vrije plek plaatst de commissie een vacature en volgt een sollicitatieprocedure.

RRn adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de gevolgen van het gemeentelijk beleid voor LHBTIQ+-mensen. Wij spreken bij het opstellen van nieuw beleid in een vroeg stadium met beleidsadviseurs. We laten onze mening horen en geven passende adviezen. Dit gesprek wordt altijd gevolgd door een gevraagd advies aan het college. Wij adviseren vanuit het LHBTIQ+-oogpunt.

Wat is ons doel? 

We willen dat alle LHBTIQ+-mensen een volwaardige en gelijkwaardige plek innemen in de Nijmeegse samenleving. We willen er voor zorgen dat op alle beleidsterreinen aandacht is voor de positie van LHBTIQ+-ers.

Wanneer adviseren wij het college? 

Het college kan ons om advies vragen. Bijvoorbeeld bij het maken van nieuw beleid dat gaat over een bepaalde groep LHBTIQ+-mensen. Maar we kunnen het college ook ongevraagd advies geven, als we vinden dat een onderwerp bijvoorbeeld gevolgen heeft voor LHBTIQ+-ers. We geven onze adviezen op het moment dat het college nog geen besluit over dat onderwerp heeft genomen.

Vergaderingen

De adviescommissie vergadert een keer per maand in het stadhuis. Ze bespreekt dan het gemeentelijk beleid. Ook worden er elke maand gasten uitgenodigd, bijvoorbeeld beleidsambtenaren of vertegenwoordigers van LHBTIQ+-organisaties. Regelmatig is er contact met de wethouder Welzijn (Cilia Daemen) en met andere adviescommissies.

Wilt u meer informatie over de vergaderingen? Mail de secretaris op regenboograad@nijmegen.nl.

Onze leden

De adviescommissie RegenboogRaad bestaat uit 8 leden en een voorzitter. De commissie heeft een ambtelijk secretaris. De leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar. Als er een plek vrij komt, wordt er een vacature opgesteld en kunt u solliciteren. 

Meer over onze leden