Jeannine Boset

Functie

Ooit kwam ik in Nijmegen wonen omdat het zo’n homovriendelijke plek was. Het tolerante karakter van Nijmegen en de vele ‘roze’ voorzieningen zijn altijd van wezenlijk belang voor me geweest. Graag doe ik iets terug voor de stad. Daarom ben ik lid van deze commissie.

Ik werk als afdelingsleider op een middelbare school en leef samen met mijn vrouw en mijn twee dochters. Ik heb een groot netwerk in de stad, ben maatschappelijk en politiek betrokken en vind aandacht voor diversiteit een noodzaak. Affiniteit heb ik vooral met de terreinen onderwijs, cultuur en de multiculturele samenleving.