Ongevraagd advies positie LHBTIQ+-ers op scholen

Naar aanleiding van een rapport waarin de Inspectie voor het Onderwijs concludeert dat homoseksuele leerlingen anders worden behandeld dan heteroseksuele leerlingen op de scholen heeft de RegenboogRaad het college een ongevraagd advies gegeven. RRn vraagt het college hierin te onderzoeken hoe het in Nijmegen hiermee gesteld is.

 De reactie van het College is ontvangen op 7 december 2021, samen met de reactie op het gevraagde advies over het uitvoeringsplan SchoolsOUT 2022-2025.