Ongevraagd advies moties transgenders

De RegenboogRaad heeft het college geadviseerd de vergoeding van de kosten voor het aanpassen van de identiteitspapieren ook op de website te plaatsen. Het college heeft toegezegd deze informatie bij te werken naar de nieuwe situatie zodra de motie ‘vergoeding geslachtsverandering’ is uitgevoerd.

RRn vraagt aandacht voor financiële steun aan transgenders. Het college wijst hierbij voor zorgkosten op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ), die niet voor alle transgenders beschikbaar is. Om de reiskosten te beperken wijst het college op de poli ‘Gender & Geslacht’ van het RadboudUMC (Nijmegen), maar niet voor alle transgenders de gewenste zorg biedt. De gemeente heeft contact met het Werkbedrijf over de positie van werkzoekende trandgender personen. 

De RegenboogRaad is blij dat de gemeente een goede werkgever wil zijn ook voor transgender personen en zal de verdere invulling hiervan volgen. Het college vindt, net als RRn, een neutrale geslachtsregistratie gewenst en volgt de ontwikkelingen nauw.