Ongevraagd advies coalitieakkoord

Laatst heeft het nieuwe college het coalitieakkoord 2022 – 2026 gepresenteerd. De RegenboogRaad heeft hier een ongevraagd advies over geschreven. Nijmegen is landelijk koploper met een actief lhbti+ beleid en dat koesteren zowel RegenboogRaad Nijmegen (RRn) als het college van burgemeester en wethouders. RRn adviseert het nieuwe college geld en tijd vrij te maken voor ‘SportsOUT’. ‘SportsOUT’ is de werktitel voor het vasthouden van aandacht voor LHBTIQ+ inclusie in de sport. De gemeente werkt aan de uitwerking van 'SportsOUT'.

Het college kan op dit moment het extra budget voor de uitvoering van de Regenboogagenda in het begrotingsjaar 2026 ter beschikking te stellen zoals RRn adviseert. Wethouder Cilia Daemen neemt de uitnodiging van RRn aan voor een kennismaking.