Gevraagd advies verordening Wmo en Jeugdwet 2023

De RegenboogRaad heeft geadviseerd op de verordening Wmo en Jeugdwet 2023. 
Hierbij hebben we gevraagd ruimhartig te zijn bij de vergoeding voor nieuwe documenten bij wijziging van de geslachtsregistratie. Het college gaat hierin niet mee en biedt een adequate compensatie en een laagdrempelige procedure voor personen die hun geslachtsregistratie willen wijzigen.
Daarnaast hebben we verzocht om geen maximum in te stellen (en om aldus de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden) van de kosten voor de deskundigenverklaring. Het college neemt dit advies over.