Gevraagd advies Verordening en beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2022

In de lokale verordening en beleidsregels voor WMO en Jeugdhulp is oog voor LHBTIQ+ mensen. Voor de verordening van 2022 heeft het college advies gevraagd aan de RegenboogRaad. Het college heeft op het advies gereageerd.