Gevraagd advies Sport- en Beweegnota 2021-2024

Het college heeft gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen Sport- en Beweegnota 2021 – 2024 (inclusief bijlage). De EuroGames vinden in 2022 in Nijmegen plaats, en bieden een kans om meer bewustwording en acceptatie binnen de sport te creëren. In de bijlage ons advies op de Sport- en Beweegnota 2021 – 2024 en de reactie van het college.