Gevraagd advies huiselijk geweld en kindermishandeling

Uit studies blijkt dat huiselijk geweld gerelateerd aan genderdiversiteit niet altijd door de instanties wordt herkent. De Regenboograad heeft het College gevraagd om zowel Moviera als de Brede basisteams toe te rusten om huiselijk geweld gerelateerd aan genderdiversiteit te herkennen en dit ook bespreekbaar te maken met de betrokkenen als het zich voordoet. Ook hebben we verzocht om dit duidelijk op te nemen in de lokale agenda HGKM en om in de communicatie (ook bij subsidie-partners als Moviera) aandacht te besteden aan andere relatievormen. Het College heeft toegezegd dit te zullen gaan doen.