Blog: Perspectief Regenboograad van waarde voor gemeentes

In Nijmegen is er een RegenboogRaad: een vrij bijzondere adviescommissie die maar in weinig gemeenten in Nederland te vinden is. Wat is deze RegenboogRaad, wat doet ze en waarom bestaat deze raad? Lees de blog van Roy Vranken, lid RRn, voor Koepel Adviesraden Sociaal Domein